با پرداخت یارانه، موتورهای خلق ثروت را مختل کردیم

با پرداخت یارانه، موتورهای خلق ثروت را مختل کردیم
در یک دهه گذشته نوسانان قیمت ارز مسئولان را بر آن داشت تا با تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از مردم برای تهیه دارو و سایر اقلام اساسی حمایت کنند. حمایتی که به مرور زمینه ساز سوء استفاده‌هایی مانند قاچاق معکوس شد.
منبع خبر : iribnews.ir