از رونمایی از خداداد مهمان نوروزی سیما تا نگاهی به حراج تهران

از رونمایی از خداداد مهمان نوروزی سیما تا نگاهی به حراج تهران
در با فرهنگ این هفته از آخرین اخبار جشنواره فیلم فجر گفتیم از مهمان نوروزی شبکه دو رونمایی کردیم و تماشای یک نمایش فاطمی را به شما پیشنهاد دادیم.
منبع خبر : iribnews.ir