اما و اگر‌های قانون نسخه نویسی الکترونیک (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۷/۱۲)

اما و اگر‌های قانون نسخه نویسی الکترونیک (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۷/۱۲)
با گذشت ۹ ماه از الزام قانون نسخه نویسی الکترونیک، اما همچنان بیمه‌های تکمیلی به سامانه نسخه نویسی الکترونیکی متصل نیستند. گزارش همکارم را بشنوید ...
منبع خبر : iribnews.ir