اما و اگر اصلاح قانون اصل ۴۴

اما و اگر اصلاح قانون اصل ۴۴
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب کلیات طرح اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی تنها یک گام در مسیر تسهیل صدور مجوز و کاهش انحصار و افزایش رقابت است.
منبع خبر : iribnews.ir