کشف و ضبط دوازده تن کالای اساسی احتکار شده در قرچک

کشف و ضبط دوازده تن کالای اساسی احتکار شده در قرچک
با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان دوازده تن کالای اساسی احتکار شده در قرچک کشف و ضبط شد.
منبع خبر : iribnews.ir