حزب‌الله: حادثه غرق شدن قایق پناهجویان، ناشي از بحران اقتصادي است

حزب‌الله: حادثه غرق شدن قایق پناهجویان، ناشي از بحران اقتصادي است
حزب‌الله لبنان حادثه غرق شدن قایق پناهجویان در طرابلس را منعکس کننده بحران اقتصادي ناشي از سياست هاي نادرست توصيف کرد.
منبع خبر : iribnews.ir