سفر هیئت طالبان به تهران

سفر هیئت طالبان به تهران
یک هیئت از دولت موقت طالبان برای حضور در هفتمین اجلاس کمیسیون عالی مرزی میان ایران و افغانستان به تهران سفر کرد.
منبع خبر : mehrnews.com