دور هشتم مذاکرات از متن تا حاشیه

دور هشتم مذاکرات از متن تا حاشیه
در حالیکه مذاکرات رفع تحریم ها میان جمهوری اسلامی ایران و 1+4 روال طبیعی اش را در وین پایتخت اتریش طی می کند، از دیروز رسانه های بیگانه سعی کرده اند با استفاده از یک اظهار نظر، حاشیه ها را بر متن مذاکرات در جریان رسانه ای غالب کنند.
منبع خبر : iribnews.ir