آتش گرفتن اتوبوس در آزادراه خلیج فارس

آتش گرفتن اتوبوس در  آزادراه خلیج فارس
یک دستگاه اتوبوس اسکانیا در آزادراه خلیج فارس دچار آتش سوزی شد.
منبع خبر : iribnews.ir