سید فخرالدین میرافضل مسئول سازمان ورزش بسیج کشور شد

سید فخرالدین میرافضل مسئول سازمان ورزش بسیج کشور شد
طی حکمی از طرف رئیس سازمان بسیج مستضعفین، سید فخرالدین میرافضل به عنوان مسئول سازمان ورزش بسیج منصوب شد.
منبع خبر : iribnews.ir