ضدیخ و زمان تعویض آن

ضدیخ و زمان تعویض آن
ضدیخ ماده‌ای شیمیایی با خاصیت کاهش دمای انجماد محلول‌های بر پایه آب است که به عنوان یک مکمل به سیستم خنک‌کاری اضافه می‌شود، ضد یخ مناسب می تواند در شرایط استاندارد, دمای انجماد آب را گاهی تا منفی ۴۵ درجه سانتیگراد کاهش دهد.
منبع خبر : iribnews.ir