حضور ۴ داور ایرانی تکواندو در کمپ تمرینی پارالمپیک پاریس

حضور ۴ داور ایرانی تکواندو در کمپ تمرینی پارالمپیک پاریس
۴ داور بین المللی تکواندو کشورمان برای حضور در کمپ تمرینی ویژه داوران قضاوت کننده در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس به مکزیک دعوت شدند.

حضور ۴ داور ایرانی تکواندو در کمپ تمرینی پارالمپیک پاریس

حضور ۴ داور ایرانی تکواندو در کمپ تمرینی پارالمپیک پاریس

حضور 4 داور ایرانی تکواندو در کمپ تمرینی پارالمپیک پاریس

حضور 4 داور ایرانی تکواندو در کمپ تمرینی پارالمپیک پاریس
فدراسیون جهانی

۴ داور ایرانی در کمپ تمرینی پارالمپیک پاریس - خبرگزاری آنا

۴ داور ایرانی در کمپ تمرینی پارالمپیک پاریس - خبرگزاری آنا
تکواندو

حضور ۴ داور ایرانی تکواندو در کمپ تمرینی پارالمپیک پاریس

حضور ۴ داور ایرانی تکواندو در کمپ تمرینی پارالمپیک پاریس
از حافظ مهدوی، ایمان اکبرزاده، مهنوش مظلومی و مرجان تیموری چهار

حضور 4 داور ایرانی تکواندو در کمپ تمرینی پارالمپیک پاریس

حضور 4 داور ایرانی تکواندو در کمپ تمرینی پارالمپیک پاریس
داور

۴ داور ایرانی به کمپ تمرینی پارالمپیک پاریس دعوت شدند - برنا

۴ داور ایرانی به کمپ تمرینی پارالمپیک پاریس دعوت شدند - برنا
بین المللی کشورمان دعوت کرد تا برای شرکت در این

۴ داور ایرانی در کمپ تمرینی پارالمپیک پاریس - آنا

۴ داور ایرانی در کمپ تمرینی پارالمپیک پاریس - آنا
کمپ

۴ داور ایرانی به کمپ تمرینی پارالمپیک پاریس دعوت شدند - خبرگزاری ...

۴ داور ایرانی به کمپ تمرینی پارالمپیک پاریس دعوت شدند - خبرگزاری ...
به مکزیک سفر کنند.

حضور چهار داور ایرانی تکواندو در کمپ تمرینی پارالمپیک پاریس

حضور چهار داور ایرانی تکواندو در کمپ تمرینی پارالمپیک پاریس
حضور ۴ داور ایرانی تکواندو در کمپ تمرینی پارالمپیک پاریس
منبع خبر : iribnews.ir