مصمم به قراردادن کشور در مسیر توسعه و آبادانی پایدار هستیم

مصمم به قراردادن کشور در مسیر توسعه و آبادانی پایدار هستیم
رئیس جمهور منتخب در قم با آیت الله العظمی صافی گلپایگانی دیدار و گفتگو کرد.
منبع خبر : iribnews.ir