سایه چین و کره شمالی بر سفر بایدن به آسیا

سایه چین و کره شمالی بر سفر بایدن به آسیا
واشنگتن تایمز نوشت چین و کره شمالی بر سفر آتی رئیس جمهور آمریکا به آسیا سایه افکنده اند.
منبع خبر : iribnews.ir