ورود جدی سربازان گمنام سپاه به مقابله با دپوی ارزاق عمومی

ورود جدی سربازان گمنام سپاه به مقابله با دپوی ارزاق عمومی
فرمانده ناحیه سپاه شهرستان زاهدان گفت: سربازان گمنام ناحیه ویژه سپاه شهرستان زاهدان ۸۷ تن برنج دپو شده فاقد مجوز قانونی در ۲ انبار کشف کردند.
منبع خبر : iribnews.ir