آمار فوتی و بستری های کرونا در زنجان روی نقطه صفر

آمار فوتی و بستری های کرونا در زنجان روی نقطه صفر
۲۱ بیمار کرونایی در بیمارستان های زنجان بستری هستند.
منبع خبر : iribnews.ir