رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن منصوب شد

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن منصوب شد
با حکم وزیر راه و شهرسازی، مسعود رهنما به عنوان عضو و رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن منصوب شد.
منبع خبر : iribnews.ir