نشست خبری پلیس درباره فوت خانم مهسا امینی

نشست خبری پلیس درباره فوت خانم مهسا امینی
رئیس پلیس پایتخت در مورد حادثه رخ داده برای مرحوم مهسا امینی توضیحاتی ارائه کرد.
منبع خبر : iribnews.ir