حضور قطعه سازان ایرانی در نمایشگاه اتومبیلیتی روسیه

حضور قطعه سازان ایرانی در نمایشگاه اتومبیلیتی روسیه
دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور گفت: ایران با مشارکت حدود ۴۰ قطعه ساز در نمایشگاه اتومبیلیتی روسیه حضور می‌یابد.
منبع خبر : iribnews.ir