رئیس مجلس: ضرورت استفاده از ظرفیت ترانزیت تجاری کشور

رئیس مجلس: ضرورت استفاده از ظرفیت ترانزیت تجاری کشور
رئیس مجلس ترانزیت را مهمترین ظرفیت جغرافیایی کشور دانست و  گفت: باید بتوانیم از شبهه قاره تا سواحل مدیترانه بدون هیچ واسطه ای ترانزیت تجاری داشته باشیم. 
منبع خبر : iribnews.ir