مدیر عامل فرابورس: استقلال و پرسپولیس واجد شرایط  درج در بازار پایه بورس بودند

مدیر عامل فرابورس: استقلال و پرسپولیس واجد شرایط  درج در بازار پایه بورس بودند
میثم فدایی مدیر عامل فرابورس ایران:  بازار پایه از جمله ساده ترین بورس برای ورود و استانداردهای درج به شمار می رود.
منبع خبر : iribnews.ir