حمله راکتی به کابل

حمله راکتی به کابل
منابع خبری از شلیک چند فروند راکت به کابل خبر دادند.
منبع خبر : mehrnews.com