حمله موشکي به پایگاه نظامی ترکیه در موصل

حمله موشکي به پایگاه نظامی ترکیه در موصل
منابع خبري از حمله با شش موشک به پايگاه نظامي ترکيه در موصل عراق خبر دادند.
منبع خبر : iribnews.ir