وجود ظرفیت های متنوع برای گسترش روابط تهران و بلگراد

وجود ظرفیت های متنوع برای گسترش روابط تهران و بلگراد
رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور صربستان، بر وجود ظرفیت‌های متنوع برای گسترش سودمند روابط میان تهران و بلگراد تأکید کرد.
منبع خبر : iribnews.ir