قطعی نبودن حضور تماشاگران در بازی ایران - عراق

قطعی نبودن حضور تماشاگران در بازی ایران - عراق
­حضور تماشاگران در بازی تیم ملی فوتبال ایران با عراق هنوز قطعی نشده است.
منبع خبر : iribnews.ir