مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به حقایق کشور احاطه داشته باشد

مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به حقایق کشور احاطه داشته باشد
رئیس جمهور گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به حقایق کشور احاطه داشته باشد چرا که احاطه به حقایق کشور باعث اتقان در تشخیص مصلحت می‌شود.­
منبع خبر : iribnews.ir