آغاز جلسات کارگروه تخصصی هیأت عمومی دیوان محاسبات برای تدوین گزارش تفریغ بودجه

آغاز جلسات کارگروه تخصصی هیأت عمومی دیوان محاسبات برای تدوین گزارش تفریغ بودجه
جلسات کارگروه تخصصی هیأت عمومی دیوان محاسبات برای تدوین گزارش تفریغ شروع به کار کرد.

آغاز جلسات کارگروه تخصصی هیأت عمومی دیوان محاسبات برای تدوین ...

آغاز جلسات کارگروه تخصصی هیأت عمومی دیوان محاسبات برای تدوین ...

تاکید رئیس کل دیوان محاسبات کشور بر ارتقاء کیفیت، اثربخشی و ...

تاکید رئیس کل دیوان محاسبات کشور بر ارتقاء کیفیت، اثربخشی و ...
آغاز جلسات کارگروه تخصصی هیأت عمومی دیوان محاسبات برای تدوین ...

برگزاری اولین جلسه کارگروه تهیه گزارش تفریغ بودجه 1398 کل کشور

برگزاری اولین جلسه کارگروه تهیه گزارش تفریغ بودجه 1398 کل کشور
www.iribnews.ir › سیاسی › مجلس

دستغیب: دیوان محاسبات بازنگری در استانداردهای بودجهریزی را شروع ...

دستغیب: دیوان محاسبات بازنگری در استانداردهای بودجهریزی را شروع ...
دستغیب همچنین توجه به تجربیات به دست آمده از تدوین گزارش تفریغ بودجه در سنوات قبل را ضروری دانست و گفت: گزارش پژوهشهای علمی و دانشگاهی از جمله ...

دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1398/9/23 لغایت سه ...

دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1398/9/23 لغایت سه ...
تاکید رئیس کل دیوان محاسبات کشور بر ارتقاء کیفیت، اثربخشی و ...

مهلت 6 ماهه دستگاههاي دولتي براي ارائه گزارش عملكرد بودجه

مهلت 6 ماهه دستگاههاي دولتي براي ارائه گزارش عملكرد بودجه
www.mizanonline.ir › اقتصاد › اقتصاد ایران

مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری
خبرگزاری میزان - طبق گزارش روابط عمومی و امور بینالملل دیوان محاسبات کشور، اولین جلسه کارگروه تخصصی هیأت عمومی تهیه و تدوین گزارش تفریغ ...

مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری
برگزاری اولین جلسه کارگروه تهیه گزارش تفریغ بودجه 1398 کل کشور

اداره كل اسناد و تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي،مهر ماه 1399

اداره كل اسناد و تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي،مهر ماه 1399
www.dmk.ir › page-news › dorsaetoolsnewspanel › ب...
منبع خبر : iribnews.ir