دولت فرانسه را به شنیدن صدای معترضان توصیه می‌کنیم

دولت فرانسه را به شنیدن صدای معترضان توصیه می‌کنیم
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نوشت: همچنان دولت فرانسه را به شنیدن صدای شهروندان معترض خود و پرهیز از توسل به خشونت علیه آنان توصیه می‌کنیم.

دولت فرانسه را به شنیدن صدای معترضان توصیه میکنیم

دولت فرانسه را به شنیدن صدای معترضان توصیه میکنیم

توصیه کنعانی به دولت فرانسه: صدای معترضان را بشنوید و از خشونت ...

توصیه کنعانی به دولت فرانسه: صدای معترضان را بشنوید و از خشونت ...
دولت فرانسه را به شنیدن صدای معترضان توصیه میکنیم

کنعانی: همچنان دولت فرانسه را به شنیدن صدای شهروندان معترض خود ...

کنعانی: همچنان دولت فرانسه را به شنیدن صدای شهروندان معترض خود ...
www.iribnews.ir › بین الملل › غرب آسیا

توصیه کنعانی به دولت فرانسه - ایرنا

توصیه کنعانی به دولت فرانسه - ایرنا
دولت فرانسه را به شنیدن صدای شهروندان معترض توصیه میکنم. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با انتشار ...

دولت فرانسه را به شنیدن صدای شهروندان معترض توصیه میکنم - مهر

دولت فرانسه را به شنیدن صدای شهروندان معترض توصیه میکنم - مهر
توصیه کنعانی به دولت فرانسه: صدای معترضان را بشنوید و از خشونت ...

دولت فرانسه را به شنیدن صدای شهروندان معترض توصیه میکنم ...

دولت فرانسه را به شنیدن صدای شهروندان معترض توصیه میکنم ...
www.farsnews.ir › news › توصیه-کنعانی-به-دولت-ف...

توصیه کنعانی به دولت فرانسه +فیلم - مشرق نیوز

توصیه کنعانی به دولت فرانسه +فیلم - مشرق نیوز
کنعانی در این باره افزود: همچنان دولت فرانسه را به شنیدن صدای شهروندان معترض خود و پرهیز از توسل به خشونت علیه آنان توصیه میکنیم.

واکنش سخنگوی وزارت امورخارجه به این فیلم از اعتراضات فرانسه

واکنش سخنگوی وزارت امورخارجه به این فیلم از اعتراضات فرانسه
کنعانی: همچنان دولت فرانسه را به شنیدن صدای شهروندان معترض خود ...

دولت فرانسه را به شنیدن صدای شهروندان معترض توصیه می کنم

دولت فرانسه را به شنیدن صدای شهروندان معترض توصیه می کنم
www.mizanonline.ir › بین الملل- جهان › سیاست خارجی
منبع خبر : iribnews.ir