آغاز فعالیت دو کلینیک گیاهپزشکی در شهرستان درگز

آغاز فعالیت دو کلینیک گیاهپزشکی در شهرستان درگز
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درگز گفت: دو کلینیک گیاهپزشکی از صبح امروز در گمرک لطف آباد به همت بخش خصوصی فعالیت خود را در شهرستان درگز خراسان رضوی آغاز کردند.
منبع خبر : iribnews.ir