فارس کانونی برای خلاقیت‌ها و نوآوری‌های فرهنگی است

فارس کانونی برای خلاقیت‌ها و نوآوری‌های فرهنگی است
استاندار فارس با اعتقاد به اینکه استان فارس کانونی برای خلاقیت‌ها و نوآوری‌های فرهنگی شده است، گفت: درصدد هستیم پیشتاز حرکت‌های فرهنگی در کشور باشیم.
منبع خبر : yjc.news