افول جایگاه اجتماعی از مصائب همیشه آنلاین بودن

افول جایگاه اجتماعی از مصائب همیشه آنلاین بودن
به یاد داشته باشید همیشه و همه‌جا آنلاین بودن می‌تواند جایگاه اجتماعی شما را به خطر بیندازد.
منبع خبر : iribnews.ir