شکست دیپلمات ها در منصرف کردن اردوغان از اخراج سفرای ۱۰ کشور

شکست دیپلمات ها در منصرف کردن اردوغان از اخراج سفرای ۱۰ کشور
منابع خبری از ناکامی دیپلمات های ترکیه در منصرف کردن رئیس جمهور این کشور از عنصر نامطلوب خواندن سفرای ۱۰ کشور خبر دادند.
منبع خبر : mehrnews.com