مرکز تسهیلات زایمانی خدمات جامع سلامت روستایی چاه احمد تفتان افتتاح شد

مرکز تسهیلات زایمانی خدمات جامع سلامت روستایی چاه احمد تفتان افتتاح شد
معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان گفت: طرح تسهیلات زایمانی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی چاه احمد با زیر بنای ۱۴۹ متر مربع در شهرستان تفتان افتتاح شد.
منبع خبر : yjc.news