ربات خودکفایی که در تمرینی یک ساعته، راه رفتن را می‌آموزد!

ربات خودکفایی که در تمرینی یک ساعته، راه رفتن را می‌آموزد!
دانشمندان با استفاده از هوش مصنوعی، یک ربات هوشمند ساخته‌اند که شبکه کنترلگر آن از روی شبکه عصبی حیوانات الگوبرداری شده است. این ربات قادر است که پس از آزمون و خطا، به طور خودکفا و تنها در عرض یک ساعت، راه رفتن را یاد بگیرد.
منبع خبر : iribnews.ir