آزادی ۹۱ نفر از مددجویان زندان زنان در پی دستور رئیس قوه قضائیه

آزادی ۹۱ نفر از مددجویان زندان زنان در پی دستور رئیس قوه قضائیه
رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان بازدید از کانون اصلاح و تربیت از موافقت با درخواست عفو ۹۱ نفر از مددجویان در پی دستور رئیس قوه قضائیه متعاقب بازدید از زندان زنان خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir