چگونه می‌توان پس از تولد فرزند سوم از دولت زمین و مسکن دریافت کرد؟

چگونه می‌توان پس از تولد فرزند سوم از دولت زمین و مسکن دریافت کرد؟
با ابلاغ آیین نامه اجرایی مربوط به تخصیص زمین و مسکن پس از تولد فرزند سوم، اکنون خانواده‌های داراي شرايط می‌توانند یک قطعه زمین حداکثر به مساحت ۲۰۰ مترمربع و یا واحد مسکونی از وزارت راه و شهرسازی دریافت کنند.
منبع خبر : iribnews.ir