آلمان:در صورت پیروزی طالبان، کمک مالی خود را متوقف می‌کنیم

آلمان:در صورت پیروزی طالبان، کمک مالی خود را متوقف می‌کنیم
آلمان، با واریز مبلغ ۴۳۰ میلیون یورو در سال به افغانستان، یکی از مهمترین اهداکنندگان کمک به این کشور به شمار می‌آید.
منبع خبر : iribnews.ir