اخطار به دولتی‌های پرمصرف قزوین

اخطار به دولتی‌های پرمصرف قزوین
استاندار قزوین گفت : دستگاه های اجرایی اگر مصرف برق را مدیریت نکنند، منتظر قطع برق باشند.
منبع خبر : yjc.news