تاخیر در اجرای قانون جوانی جمعیت و اختصاص خودرو به مادران

تاخیر در اجرای قانون جوانی جمعیت و اختصاص خودرو به مادران
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاخیر در اجرای قانون جوانی جمعیت و اختصاص خودرو به مادران صاحب دو فرزند و بیشتر را، جبران می‌کنیم.
منبع خبر : iribnews.ir