هیاتی از اتحادیه عرب به لبنان می رود

هیاتی از اتحادیه عرب به لبنان می رود
یک منبع اعلام کرد که هیاتی از اتحادیه عرب روز دوشنبه به لبنان می رود و بحران ایجاد شده میان کشورهای حوزه خلیج فارس با بیروت را مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد داد.
منبع خبر : mehrnews.com