اجرای ۸۲۳ طرح عمرانی و درآمد زا در خوزستان با اعتبار بیش از ۳ هزار میلیارد ریال

اجرای ۸۲۳ طرح عمرانی و درآمد زا در خوزستان با اعتبار بیش از ۳ هزار میلیارد ریال
مدیر کل امور روستایی و شورا‌های استانداری خوزستان گفت: طی یکسال گذشته ۸۲۳ طرح عمرانی و درآمد زا در خوزستان با اعتبار بیش از ۳ هزار میلیارد ریال اجرا شد.
منبع خبر : yjc.news