اجرای طرح کشت فراسرزمینی تا سال ۱۴۰۲

اجرای طرح کشت فراسرزمینی تا سال ۱۴۰۲
رئیس بخش کشاورزی اتاق بازرگانی استان قزوین با اشاره به حضور بخش خصوصی استان به کشت فراسرزمینی گفت: این طرح در حوزه محصولات آب بر تا سال ۱۴۰۲ اجرا می شود.
منبع خبر : yjc.news