اراده جدی دولت بر استفاده از توان کارشناسی نخبگان

اراده جدی دولت بر استفاده از توان کارشناسی نخبگان
رئیس جمهور گفت: استفاده از نیروهای تحول‌گرا و باانگیزه در بدنه اجرایی دولت یک ضرورت است و ما معتقد به استفاده از نظر کارشناسی برای حل مشکلات کشور هستیم.
منبع خبر : iribnews.ir