بستری ۷۵۰ هزار بیمار کرونایی در پیک پنجم کرونا/ باید برای مقابله با موج ششم آماده باشیم

بستری ۷۵۰ هزار بیمار کرونایی در پیک پنجم کرونا/ باید برای مقابله با موج ششم آماده باشیم
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: در پیک پنجم ٧۵٠ هزار بستری و ٣٠٠ هزار بیمار هم بستری موقت بودند.
منبع خبر : yjc.news