حادثه جان بانوی کارگر سمنانی را گرفت

حادثه جان بانوی کارگر سمنانی را گرفت
یک بانوی کارگر در شرکت نساجی کویر سمنان بر اثر حادثه جان باخت
منبع خبر : iribnews.ir