جریمه ۲۶۸ میلیارد تومانی تولیدکننده روغن موتور

جریمه ۲۶۸ میلیارد تومانی تولیدکننده روغن موتور
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه چند ده میلیارد تومانی یک شرکت تولیدکننده روغن موتور خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir