افشای فساد در خودروسازان توسط نماینده مجلس

افشای فساد در خودروسازان توسط نماینده مجلس
مصطفی طاهری، نماینده مجلس و عضو کمسیون صنایع و معادن گفت: یکی از خودروسازان بزرگ، ۹۰ شرکت زیر مجموعه دارد.
منبع خبر : mehrnews.com