دیدار وزیر حمل و نقل ونزوئلا با معاون اقتصادی وزارت خارجه ایران

دیدار وزیر حمل و نقل ونزوئلا با معاون اقتصادی وزارت خارجه ایران
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور امور خارجه در دیدار با وزیر حمل و نقل ونزوئلا بر عدم وجود محدودیت در توسعه مناسبات با کشور ونزوئلا، بر لزوم افزایش مناسبات تاکید کرد.
منبع خبر : mehrnews.com