تامین زمین جهش ملی مسکن در فارس پیشرفت مناسبی داشته‌است/ دستگاه‌های خدمات رسان اعتبارات مورد نیاز برای جهش ملی مسکن را برآورد کنند

تامین زمین جهش ملی مسکن در فارس پیشرفت مناسبی داشته‌است/ دستگاه‌های خدمات رسان اعتبارات مورد نیاز برای جهش ملی مسکن را برآورد کنند
منبع خبر : yjc.news