اوقات شرعی بیست و نهم تیر ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و نهم تیر ماه در سمنان
امروز چهارشنبه، بیست و نهم تیر ماه، بیستم ذی الحجه، بیستم جولای است.
منبع خبر : iribnews.ir